Cysylltiadau | English  

Beth mae TraCC yn ei wneud?

Mae TraCC yn dod dyletswyddau priffyrdd a chludiant cyhoeddus y tri awdurdod lleol ynghyd i ddarparu atebion rhanbarthol penodol i faterion trafnidiaeth integredig lleol.

Mae'r Consortiwm yn cynorthwyo Llywodraeth Cynulliad Cymru wrth gyflwyno ei bolis�au trafnidiaeth integredig lleol yn rhanbarthol. Tasg gyntaf arwyddocaol TraCC oedd paratoi ei Strategaeth Cludiant Cyhoeddus Rhanbarthol. Cyflwynwyd y Strategaeth hon i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym Mehefin 2003.

Gweledigaeth TraCC yw:

"Cynllunio ar gyfer, a darparu mewn partneriaeth, system drafnidiaeth integredig yn Rhanbarth TraCC sy'n hwyluso datblygu economaidd, yn sicrhau mynediad i bawb i wasanaethau a chyfleoedd, cynnal a gwella ansawdd bywyd cymunedol ac yn parchu'r amgylchedd".

Gofnodion Bwrdd TraCC

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Eich-Cyngor/Cynghorwyr-a-Phwyllgorau/Cofnodion/Pages/TraCC.aspx