Cysylltiadau | English  

Rhanbarth Canolbarth Cymru

Mae Rhanbarth Canolbarth Cymru yn cynnwys canolbarth Cymru o'r ffin â Lloegr yn y dwyrain hyd at arfordir Cymru yn y gorllewin. Mae'n cynnwys awdurdodau lleol Powys, Ceredigion a rhanbarth Meirionnydd yng Ngwynedd. Hefyd, mae'r rhanbarth yn cynnwys rhannau o Barciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Eryri.

235,295 yw poblogaeth y Rhanbarth (Cyfrifiad 2001), sef llai na wyth y cant o gyfanswm Cymru. Mae canolbarth Cymru yn unigryw o'i gymharu â rhanbarthau eraill Cymru oherwydd bod ganddo 40% o arwynebedd tir Cymru (838,000 hectar) a'r dwysedd poblogaeth isel (0.3 o bobl fesul hectar) heb unrhyw ganolfannau poblogaeth trefol sydd â mwy nag 20,000 o bobl.

Mae'r cludiant sydd ar gael a'r gallu i deithio yn cefnogi gweithgareddau economaidd a chymdeithasol y Rhanbarth ac mae'n hanfodol i iechyd a lles ei gymunedau lleol.

Darganfod Ceredigion

http://www.discoverceredigion.co.uk/Cymraeg/Pages/default.aspx

Crwydro Canolbarth Cymru a'r Bannau Brycheiniog

http://tourism.powys.gov.uk/index.php?id=27&L=1

Eryri: Mynyddoedd a Mor

http://www.visitsnowdonia.info