Cysylltiadau | English  

Cynigion paratoadol

Cais Paratoadol Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC 2009/10 a gyflwynwyd i Lywodraeth Cynulliad Cymru mis Rhagfyr 2008

Gwaith Paratoadol sydd ei angen o ran y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Swm y Cais (mewn miloedd o bunnau)
Astudiaethau o Ddefnydd Rheilffyrdd Rhanbarthol 120
Astudio Trywydd Rheilffordd rhwng y Gogledd a'r De 100
Ehangu rhwydwaith Parcio a Theithio Aberystwyth 30
Casglu data gwaelodlin ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, ei fonitro a'i werthuso 40
Gwaith paratoadol ar y rhaglen cynlluniau ffyrdd - paratoi / gwerthuso trywyddion 300
Asesiadau newid hinsawdd ac adroddiad goblygiadau 100
Astudiaeth parcio a theithio / rhannu car cymunedol 25
Gwaith datblygu Trefi Teithio Cynaliadwy 20
Dadansoddi dosbarthiad cludo nwyddau a thrywyddau 20
Trywyddau TrawsCambria, canolbwyntiau a gwasanaethau cyflenwi lleol 15
Cyfnewidfeydd Trafnidiaeth 100
Gwaith cynllunio paratoadol Pont Briwet 50
CYFANSWM Y CAIS: 920