Cysylltiadau | Sitemap | English  

Reid Adref mewn Tacsi

Mae llawer o rai sy'n rhannu ceir yn amharod i ymuno a'r cynllun oherwydd y perygl o gael eu gadael heb lifft adref.  Gallai hyn ddigwydd er enghraifft os caiff y sawl sy'n rhoi'r lifft ei alw allan yn annisgwyl o'r swyddfa neu ei fod ef/hi yn gorfod gweithio'n hwyr.  Dangoswyd bod cynnig gwarant o reid tacsi adref yn lliniaru'r ofnau hynny.  Y cyfan sydd angen i'r sefydliad ei wneud yw cysylltu a chwmni tacsi lleol i agor cyfrif ac i sicrhau reid adref i'r staff.  Efallai fod yr hwb hwn yn ymddangos yn ddrud, ond mewn gwirionedd anaml iawn y mae fyth yn cael ei ddefnyddio ac mae'n cynnig tawelwch meddwl i'r staff.