Cysylltiadau | Sitemap | English  

Cyflwyno Lleoedd y rhoddir Blaenoriaeth iddynt ar gyfer Parcio Ceir

Mae rhannu ceir yn un o'r elfennau a gynhwysir mewn Cynllun Teithio i helpu i gwtogi ar nifer y ceir sydd a dim ond un unigolyn yn cyrraedd y gweithle ynddynt.

Wrth annog staff i rannu ceir, mae nifer o sefydliadau yn gweithredu lleoedd y rhoddir blaenoriaeth iddynt ar gyfer parcio ceir i rai sy'n rhannu car fel rhan o gynllun teithio'r cwmni.  Fel hwb i rannu car, lleolir y lleoedd parcio yn agos at y brif fynedfa, sy'n darparu lle parcio sicr a chyfleus i'r rhai hynny sy'n rhannu car.

Cysylltwch a ni ar enquiries@tracc.gov.uk os credwch y byddai eich cwmni yn elwa  o gynnig lleoedd parcio i rai sy'n rhannu ceir fel ffordd o liniaru pwysau ar barcio yn eich swyddfa.