Cysylltiadau | English  

Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae cerdded a seiclo yn rhad, iachus ac yn ffordd o deithio i'r gwaith, ysgol ac i wneud teithiau bob dydd eraill heb amharu ar yr amgylchedd.

Rydym yn gwybod na all bawb gerdded neu seiclo i'r gwaith neu'r ysgol yng nghanolbarth Cymru - naill ai oherwydd eu bod yn rhy bell neu am reswm arall. Mae'r tywydd a'r tir hefyd yn rhesymau pan mae nifer ohonom yn dewis peidio â cherdded neu seiclo.

Fodd bynnag, mae'n bosibl i nifer ohonom adael y car gartref a gwneud teithiau byrrach ar droed neu ar feic. Bydd mwy o bobl yn cerdded a seiclo yn gallu helpu i leihau tagfeydd traffig yng nghanol ein trefi a'u gwneud yn lleoedd mwy dymunol (ac iachus) i fyw, gweithio ac ymweld â hwy.

Mae cyfleusterau seiclo a cherdded o fewn (a rhwng) trefi yng nghanolbarth Cymru yn cael eu gwella'n gyson i'w gwneud yn fwy diogel ac o fewn cyrraedd i'w defnyddio.

Trwy wneud y gwelliannau hyn, rydym yn gobeithio annog mwy o bobl i gerdded neu seiclo i'r gwaith, ysgol neu ar gyfer teithiau bob dydd megis siopa, ymweld â ffrindiau neu fynd i'r ganolfan hamdden.

Mae'r tri awdurdod lleol i gyd wedi bod yn cydweithio'n glos â staff a disgyblion ysgol a'u rhieni i ddatblygu cynlluniau Llwybrau Diogel i'r Ysgol yn eu hardaloedd ac maent yn ymwneud â nifer o brosiectau eraill sy'n annog seiclo a cherdded.

Rhannu Ceir