Cysylltiadau | English  

2020

 

 

ASTUDIAETH DRAWSFFINIOL SIR AMWYTHIG A CHANOLBARTH CYMRU

Mae'r Strategaeth Drawsffiniol yn dwyn ynghyd Lywodraeth Cymru, Midlands Connect, Cyngor Sir Amwythig a phartneriaid i ymchwilio i'r potensial i wella cysylltiadau rhwng Cymru a Swydd Amwythig.

Dim ond yn Saesneg y mae'r ddogfen dechnegol hon ar gael ar hyn o bryd.

Noder bod y dogfennau canlynol yn fawr o ran maint ffeiliau ac efallai y bydd yn cymryd amser i'w lawrlwytho.

Strategaeth Derfynol

862 K

Adroddiad Asesu Opsiynau

186 M

Crynodeb Gweithredol

326 K

 

 

FFRAMWAITH ARFARNU AR Y CYD Y GORORAU A CHANOLBARTH CYMRU

Mae Partneriaeth Menter Leol y Gororau mewn partneriaeth รข Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Swydd Amwythig, Cyngor Telford a Wrekin, Cyngor Swydd Henffordd, Midlands Connect, Asiantaeth Priffyrdd Lloegr a'r Adran Drafnidiaeth, wedi datblygu Fframwaith Arfarnu ar y Cyd y Gororau a Chanolbarth Cymru. Pwrpas y ddogfen hon yw sicrhau bod rhaglen fuddsoddi yn mynd i'r afael yn briodol ag anghenion trafnidiaeth ardal yr astudiaeth.

 

Dim ond yn Saesneg y mae'r ddogfen dechnegol hon ar gael ar hyn o bryd.

Noder bod y dogfennau canlynol yn fawr o ran maint ffeiliau ac efallai y bydd yn cymryd amser i'w lawrlwytho.

 

Adroddiad Terfynol Cam 2

2.3 M

Adroddiad Terfynol Cam 2 (Gydag atodiadau)

193 M

Adroddiad Tystiolaeth Ychwanegol Cam 2

190 M