Cysylltiadau | English  

2019, 2018

Newyddion diweddaraf - cliciwch yma

Strategaeth Cludo Nwyddau Gororau a Chanolbarth Cymru Chwefror 2018

Comisiynwyd y strategaeth cludo nwyddau hon ar y cyd gan Bartneriaeth Menter Leol y Gororau, Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Llywodraeth Cymru, Cynghorau Ceredigion, Gwynedd, Swydd Henffordd, Powys, Swydd Amwythig a Telford & Wrekin. Nod y strategaeth yw darparu sylfaen dystiolaeth i bennu’r ymyraethau yn y sector cludo nwyddau a fydd yn cefnogi datblygu economaidd ac effeithlonrwydd gweithredol busnesau yn y Gororau a Chanolbarth Cymru, gan geisio yr un pryd wella ansawdd bywyd trigolion a lleihau effeithiau amgylcheddol gweithgarwch cludo nwyddau

O’r chwith i’r dde: (1) Y Cynghorydd Phillip Price, Cyngor Swydd Henffordd (2) Alun Jones o gwmni T. Alun Jones Cyf (3) Paul Hinkins, Is-gadeirydd Partneriaeth Menter Lleol Y Gororau (4) Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion (5) Rhodri Griffiths, Prif Swyddog Rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar gyfer Canolbarth a De-orllewin Cymru (6) Rosemarie Harris, Is-gadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ac Arweinydd Cyngor Sir Powys.