Cysylltiadau | Sitemap | English  

2017, 2016

Newyddion diweddaraf - cliciwch yma

 

 

Y Ddeddf Teithio Llesol

Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i rym ar 25 Medi 2014.

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fynd ati’n barhaus i wella cyfleusterau a llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr, a llunio mapiau sy’n nodi’r llwybrau y gallant eu defnyddio ar hyn o bryd yn ogystal â llwybrau arfaethedig y gallant eu defnyddio yn y dyfodol.

O dan y Ddeddf mae hefyd yn ofynnol bod cynlluniau ffyrdd newydd (gan gynnwys cynlluniau gwella ffyrdd) yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn y cyfnod dylunio.

Nod y Ddeddf yw galluogi mwy o bobl i gerdded a beicio a defnyddio dulliau teithio heblaw am gludiant modur. Wrth wneud cerdded a beicio’n fwy diogel ac ymarferol gellir annog pobl i fyw’n iachach, lleihau allyriadau carbon a gwella ein hamgylchedd.

 

Y Ddeddf Teithio Llesol: Amserlen

Dyma’r amserlen o dan y Ddeddf Teithio Llesol:

24 Medi 2015 Cyflwyno Mapiau o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru.

24 Medi 2017 Cyflwyno Map o’r Rhwydwaith Integredig ac ailgyflwyno’r Map o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru.

24 Medi 2020 Ailgyflwyno’r Map o’r Llwybrau Presennol a’r Map o’r Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru.