Cysylltiadau | English  

Sut i gysylltu â  TraCC

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) yw'r consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru. Y mae'n bartneriaeth rhwng tri awdurdod lleol Canolbarth Cymru - Phowys, Ceredigion a Gwynedd.

 

Sut i gysylltu â TraCC:

Swyddfa TraCC, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UE

ebost: enquiries@tracc.gov.uk

01970 633900