Cysylltiadau | English  

Y Tri Awdurdod Lleol TraCC:

Cyngor Sir Powys   www.powys.gov.uk
Cyngor Sir Ceredigion   www.ceredigion.gov.uk
Cyngor Sir Gwynedd   www.gwynedd.gov.uk

-

Llywodraeth Cynulliad Cymru:

Llywodraeth Cynulliad Cymru - Trafnidiaeth      http://wales.gov.uk/topics/transport/?skip=1&lang=cy