Newyddion (2015) | Cysylltiadau | English  

Dolenni defnyddiol

Rhannu Car rhannucarcc.com

Gwefan rhannu car Canolbarth Cymru. Dyma siop un stop ar gyfer eich anghenion teithio sy'n cynnwys basdata rhannu-car.

-

Y Tri Awdurdod Lleol TraCC:

Cyngor Sir Powys   www.powys.gov.uk
Cyngor Sir Ceredigion   www.ceredigion.gov.uk
Cyngor Sir Gwynedd   www.gwynedd.gov.uk

-

Y pedwar consortiwm rhanbarthol yng Nghymru:

TraCC   www.tracc.gov.uk

TraCC yw'r Consortiwm Trafnidiaeth ar gyfer Canolbarth Cymru. Y tri chonsortiwm arall yw:

Taith   www.taith.gov.uk

Consortiwm Trafnidiaeth Gogledd Cymru

SWWITCH   www.swwitch.net

Consortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru

SEWTA   www.sewta.gov.uk

Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

-

Llywodraeth Cynulliad Cymru:

Llywodraeth Cynulliad Cymru - Trafnidiaeth      http://wales.gov.uk/topics/transport/?skip=1&lang=cy

Strategaeth Drafnidiaeth Cymru   http://new.wales.gov.uk/topics/transport/publications/transportstrategy/?skip=1&lang=cy

Llywodraeth Cynulliad Cymru - Mae canllawiau'r Cynllyn Trafnidiaeth Rhanbarthol http://wales.gov.uk/topics/transport/publications/regtransplan/?skip=1&lang=cy

Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) http://wales.gov.uk/topics/transport/publications/weltag/?skip=1&lang=cy

 

 

Cyngor Sir Shropshire a Herefordshire:

Cyngor Sir Shropshire - Trafnidiaeth  http://www.shropshire.gov.uk/index.nsf/category?openview&restricttocategory=Transport%20and%20streets

Cyngor Sir Herefordshire - Trafnidiaeth      http://www.herefordshire.gov.uk/transport/index.asp