Croeso i TraCC

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru neu TraCC yw consortiwm trafnidiaeth ardal Canolbarth Cymru. Mae'r consortiwm yn cynnwys tri awdurdod lleol Canolbarth Cymru sef:

  • Cyngor Sir Ceredigion County Council
  • Cyngor Gwynedd Council
  • Cyngor Sir Powys County Council

Sefydlwyd TraCC yn 2003, ac mae yna dri chonsortiwm trafnidiaeth arall ar gyfer rhannau eraill o Gymru. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn aelod o TAITH.

Cadeirydd presennol TraCC yw'r Cynghorydd Barry Thomas (Cyngor Sir Powys).

Welcome to TraCC

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru or TraCC is the transport consortium for the Mid Wales region. The consortium is made up of the three Mid Wales local authorities of:

  • Cyngor Sir Ceredigion County Council
  • Cyngor Gwynedd Council
  • Cyngor Sir Powys County Council

TraCC was established in 2003 and there are three other transport consortia covering the other regions of Wales. Cyngor Gwynedd is also a member of TAITH.

The current Chairman of TraCC is Councillor Barry Thomas (Powys County Council).